ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9 วันต่อเนื่องขอให้ทุกท่านยังคงมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง# อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ สแกนไทยชนะ9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.30 น.

Cr. (9) ศูนย์ข้อมูล Pattaya Covid-19 | Facebook

Categories: COVID-19