ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 1 ราย
เสียชีวิตสะสม 1 ราย
รักษาหาย 651 ราย
กำลังรักษา 2 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 653 ราย

Categories: COVID-19