ยันม่าร์ มารีน บุกตลาดไทย

บริษัท ฮัล จำกัด เป็นตัวเทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเครื่องยนต์เรือยันมาร์ มารีน รวมถึงเครื่องยนต์และอุปกรณ์สำหรับการเดินเรือแจ้งว่า ทางบริษัท ยันม่าร์ราเซีย คอร์ป สิงคโปร์ สำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและแถบตะวันออกกลางของยันม่าร์มารีน เอ็นจินส์ ได้ส่งเครื่องยนต์เรือเพื่อการพาณิชย์เข้ามาทำตลาดในประเทศไทย โดยเครื่องยนต์ยันม่าร์ มารีน ที่จะนำเข้ามาทำตลาดในช่วงแรกประกอบด้วยรุ่น 4-6CH, 6CXB, 6HA2, 6HY, 6AY และ 12AY